Keskeisin arvoperusta on rakennusoikeus taajama-alueella. Kun kaava on juuri laillistunut, niin ei voida varmuudella sanoa toteutuuko kaava lainkaan tai osittainko se toteutuu. Jos kaava ei toteudu lainkaan, niin yksikään uusi rakennusoikeus ei syntynyt yhdyskuntaan kaavan kattamalle alueelle. Jos pidetään keskeisenä arvoperustana rakennusoikeutta, niin silloin ei yhtäkään uutta arvokehkeytymää synny kaavan kattamalle alueelle. Kun tulevaa katsellaan arvon määräytymisen pohjana, niin ei tiedetä syntyykö uutta arvokehkeytymää, rakennusoikeudesta riippuen, vai ei. Näin ollen ei voida esittää sellaista, että arvoa  kehkeytymänä ylipäätään syntyy täysin varmasti. Tyhjästä ei voida korvata ( Vrt. LunL ). Todennäköisyydet ovat kovin epämääräinen asia.

Toki muutkin seikat kuin rakennusoikeus määräävät arvon määräytymistä.

Kaupunkien keskustoissa yksi perustavaa laatua oleva peruste maan arvon kohomiselle on edullinen kauppapaikkasijainti. Edullisen kauppapaikan ympärille sitten arvo laskee ulospäin keskustasta mentäessä. Olen esittänyt, että arvo syntyy vaihdannassa hintojen perusteella, mutta onko näin ? Kustannusperusteisuus ?.