Nyt muistui takauma lapsuuteen, kun oltiin isän kanssa joulukuusta hakemassa. Silloin hieman siinä huokailin ja ennustin tulevaa seuraavasti: " Kyllä se asia nyt sitten silloin ratkea ja etten enempää tee asian hyväksi ". Sanottakoon nyt sitten se, että minusta maanomistus pitää olla sellaista kuin juristikunta ( ja maanmittarit ) sen esittää eli kohtuullinen järkevä ja normaali käyttö ( täysi fructus - jokamiehen oikeudet ). Mutta suoalueet eivät ehkä historiallisesti kuulu talonpoikaiseen maanomistukseen ja ne siis olisi ainakin suurelta ja sopivin osin suojeltava. Veden osalta tulee ratkaista onko tapauskohdin kruunun vettä tai / ja siirtokylävaraumaa ja tältä pohjalta yhdessä talonpoikaisoikeuden haltijoiden kanssa olisi ehkä pyrittävä muodostamaan kalastusyhtiöitä laajalle alueelle. En tiedä onko vm:ssa mitään järkeä, mutta jo nyt on laajoja tietyllä tapaa hallittuja kalastusalueita.

Olen esittänyt, että silloisella maanmittauspiirillä eräät virkamiehet tiesivät tästä maan -ja veden omistusongelmasta ja niin asia hyvinkin voi olla ja sama koskee asiaa laajemmin myös muita maanmittauspiirejä, olen saanut asiasta vinkin prof. EH:lta.