Idealismia voidaan mallintaa seuraavasti: Kun olet syntynyt ajattele olleesi siitä lähtien paikoillaan ja elämäsi kulku on se, että paikoilaan olevalle kohteelle Jumala näyttää elämääsi kuuluvia kohtauskuvia ( myös tuntemukset ). Sitten ajattele, että itse et ole lihaa ja verta vaan yksi Jumalan näyttämistä kuvista ja itse asiassa minuutta ei ole lainkaan olemassa ( buddhalaisuuden mukaan on vain luulo minuudesta olemassa  ). Lopulta, kun valaistut olet yhtä kaikkeuden kassa, jolloin on selvää, ettei ihmisminuuksia ole lainkaan olemassa; on vain kaikkeus ( Jumala ). Asian ymmärtämistä auttaa se, ettei kukaan ole koskaan mennyt paikasta A paikkaan B, koska fysikaalista avaruutta ei olemassakaan; on vain Jumalan näyttämiä sellaista kuin avaruus ja sen sisältö koskevia kuvia ( tietoisuus on lopulta fyysisesti avaruudeton kaikkeus ). Buddhalaisuudessa sanotaan, että valaistunut on kaikkiallinen iloa täynnä oleva avaruus, tällä ei tarkoiteta fyysistä avaruutta. Tämä on eräs selitys, mutta kaikkeus voidaan selittä rakkaudellakin, Tosirakkaus on ainoa tosiasia ( so. Jumala ).