Tiekorvausesimerkki. Jos tie tulee rakennustarkoituksiin kaavoitetun maan päälle, jossa on viljelmä, niin kenelle korvaus tulee ja minkä suuruisena. Jos tarkastellaan asiaa menetyksinä, niin viljelmän omistaja menettää viljelysmaata ja siihen käyttötarkoitukseen kuuluvana hän saa korvauksen ainakin menettämästään viljelymaasta. Menettääkö hän rakennusmaata ? Aiemman tekstin mukaan ei tiedetä kenelle tulevat rakennusoikeudet kuuluvat tai, että onko sellaisia tulossa lainkaan, joten, kun korvaus perustuu faktoihin ei tulevia rakennusoikeuksia tiedetä omistajiltaan varmasti. Näin ollen ei voida korvata kuin viljelmän menetykset. Mutta entä tulevat mahdolliset rakennusoikeuksien haltijat ja omistajat ? Jos on ostettu kaavatontin määräala, niin silloin on korvattava, mutta onko korvattava rakennusmaana vaiko viljelymaana ? Mielestäni on korvattava viljelysmaana, koska kaavatontissa ei ole vielä rakennusoikeus toteutunut ( korvaus määräalan omistajalle, vai tehdäänkö jonkinlainen järjestely ). Mutta entä määräalan tulevat rakennusoikeudet  ja niiden omistajat, saavatko he korvauksen? Nekään eivät ole varmoja, eikä tiedetä keitä he ovat, joten ei korvata kuin viljelysmaana.Käsittääkseni tiehanke liittyy tiettyyn aikaan ja ei myöskään tulevia omistajia tiedetä, keitä he ovat ? Näin ollen vain arvioinnin ajankohdan mukaiset omistajat saavat korvauksen.