AK:n ja PVV:n keskustelua tässä olen käynyt läpi ja asetun AK:n esiin tuoman totuusvaihtoehdon kannattajaksi: Siis rakennusoikeus syntyy silloin jollekin paikalle, kun rakennsulupa on saatu sille paikalle jollekin oikeussubjektin edustajalle ( näin ymmärsin keskustelua, jossa oli monia vaiheita ).

Kaavaratkaisu ei luovuta rakennusoikeutta, vaikka onkin rakennusoikeuden rajoittaja.