Politiikan suhteen olen ns. kansankapitalismin kannalla. Pitää saada tuotantoelämää mahdollisen laajaan omistuskirjoon. Ja myös minusta voitaisiin ottaa päämääräksi täysi asumisen ja muun elämisen korkea taso kaikille kansalaisille. Tämä tarkoittaa korkeaa asuntojen omistamisen määrää eli laajaa hyvinvointia asumisen ja muun elämisen suhteen. Tämä olisi siis jo nyt vallitsevaa Jumalan just on time taloutta ja - yhteiskuntaa, karman lain puitteissa entistä korkeammalla yhteisellä tasolla. Kun olisi korkea normaalien tarpeiden tyydytyksen taso saavutettu korkeine vausraustasoineen, niin sellainen ylenpalttinen rahan ahnehtiminen tuntuisi vaan naurettavalta ja sosiaalisine normeineen voitaisiin tällainen asettaa kysenalaiseksi. Mutta vaurautta kaikille - tämä on tavoite. Ja digitalisaation myötä työpaikkoja vähenee entisestään, joten on tosiaankin tehtävä uudelleenarviointeja siinä, että miten kansakunnan vauraus jaetaan, ts. millä perusteilla.