Piirin insinööreistä käsittääkseni DI:t JJ ja EP ovat ainakin tienneet talonpoikiaisoikeusasiasta ja varmaan joitain harvoja insinöörejä on ympäri maan, jotka ovat tienneet asiasta. Erityisesti muistuu mieleeni eräs mikkeliläinen insinööri, jonka nimeä en muista ja, jolta minä ehkä olen sittenkin kysellyt asiasta. Lisäksi piirin insinöörien kaupungista DI AK lienee tiennyt asiasta. Ehkä myös teknikko JM on tullut myöhemmin tuntemaan asiaa. Ehkä myös on niin, ettei asia ole ollut kaikilta osin selvää ja on ollut niin, ettei asia ole ollut kuin epäilyksen ja pohdinnan asteella. Nämä tietolähteet lienevät myös minun tietolähteitäni olleet osittain ja asiaan on yritetty saada selvyyttä ja tiedetyn mukaan ratkaisua ? Oma toimintani on osa em. ratkaisuyritystä ? JM lienee kuullut asiasta minulta. Itse lienen kuullut talonpoikaisoikeuksista armeijassa ollessani joiltain upseereilta.

Yksi mielenkiintoinen pointti on se, että jos kaupungin laitamilla on alettu maksaa talonpoikaisesta maasta maa- ja metsätalousmaasta yli sen käytön mukaisen arvon mukaisesta arvosta kohonnutta hintaa rakennusoikeuksia enteillen, niin onko silloin arvo kohonnut virallisesti ? Kysymykseen en osaa vastata.