Totean lyhyesti, että olen käsitellyt asiaa pääkohdin aiemmin. Peltomanttaalin koko tuotto kuuluu talonpojalle. Metsien osalta varmaankin metsämanttaalin rakenne voidaan selvittää historiallisesta aineksesta ja saadaan kotitarvepuun määrä selville (  talonpojan kotitarvepuun ohella siirtokylävarauma ja kruunun osuus ). Kalavesien suhteen Välirajalain toimitus määrää suhteet paikkakunnalla samoin analogisesti manttaalin rakenteena: Talonpojan kotitarve, siirtokylävarauma ja kruunun osuus.

Kruunun osuus ja siirtokylävarauma eivät kuulu talonpojan osuuteen, eikä siis myöskään kotitarpeen ylittävä osuus. Kotitarpeen ylittävä osuus ehkä on em. kruunun osuus metsässä, mutta pellon osalta ei läydy siirtokylävaraumaa ( toteutunut pelto ), eikä siellä liene olevan kruunun oikeutta ( maavero on kai kuitenkin osaomistuksen luonteinen ). Näin ollen pellon fructus miinus saatu kotitarve on maavero. Vesimanttaali analogisesti metsämanttaalin kanssa.