Kun esim. näköaistilla havainnoit maailmaa, niin sanot aistivasi muotoja ja värejä. Tosiasiassa kukin kohdeaistimus on kuitenkin tunteen tuntemista ja ainoa tositunne on Rakkaus eli Jumala, joka on myös Tosirakkaus. Muuta aistit ovat selitettävissä tuntemuksilla analogisesti. Kaikkeudessa ei siis ole muuta kuin Tosirakkauden kirjo eli Jumala. Ihmisen aistituntemukset ovat puutteellista rakkauskirjoa. Myös ajatukset, käsitteet ovat tuntemuksen tuntemista, kun niitä käytetään.