torstai, 27. kesäkuu 2019

Tapaoikeus

Olen kirjoittanut muualle blogiini tapaoikeudesta ja sen vahvistuksesta Välirajalaissa.

torstai, 27. kesäkuu 2019

Ikivanha tapa oikeuksissa

Syys- ja kevätkalastuksien lähtökohtana voi olla ja todennäköistä on sellainen alueen asutuksen piirissä syntynyt tapa vesien vallintaan, joka sitten saa vahvistuksen vesipiirirajankäynnissä ( Välirajalaki ). En muista oliko kyseessä Välirajalain toimitus, mutta jos sellainen on suoritettu, niin siinä toimituksessa varmaankin ikivanha kalastustapa on saanut vahvistuksen. Ja tämä tapa sitten on voinut perustua asukkaiden kesken suorittamaan sopimiseen. Välirajalaissa on erityinen erityisoikeudet talonpoikaisoikeuden ohella mahdollistava pykälä ja tämä säännös kyllä minuta vahvistaa koppelfischerein. Toki oikeus voi olla muut kukonaan poissulkevaakin ja siltä näyttää syys- ja kevätkalastuksien ohella, mutta sama rannan talo voi nähdäkseni omistaa niin syys- kuin kevätkalastuksenkin, toki eri paikoissa. Muistaakseni tällöin pitää puhua rannan ( tai etäällä rannasta ) kylistä. Olikohan niin, että rannan kylällä ja veden nimellä oli eri nimet ? En muista. Varmaankin oli eri nimet. Maanmittari JL piti syys- ja kevätvesien omistajia veden omistajana. Näin JL sanoi minulle puhelimessa. JL piti kai jakotoimituksen vesialueella.

torstai, 27. kesäkuu 2019

Talonpoikien sopimukset ja kalastuksien arvosuhteet / jyvitys

Onko syys- ja kevätvesi jaotuksen perustana rannanomistajien sopimus kylien välillä ? Arvelisin, ettei tällaiseta ole kyse lyhyellä ajalla, mutta miten sitten jaotus syys- ja kevätvesiin kalastuksien arvosuhteissa on tapahtunut ? Onko tässä lähtökohtana jonkinlainen jyvitys rannan kylien suhteissa ? Mitä Välirajalaki sanoo tästä ? En muista juuri muuta kuin, että erilaiset oikeudet ehkäpä rannan kylän oikeudet kumoten on mahdollista tai sitten on kyse koppelfischereistä. Muistan pohtineeni juuri sitä, että rannanomistajan oikeus on poissuljettu ja kaikki kalastus mahdollisesti oli syys- ja kevätvesin jaettu. Voi olla, että juuri eri kalalajien kutukalastus on ollut jaotuksen syys- ja kevätvesiin pohjana. Muistaakseni pohdin tätäkin.

torstai, 27. kesäkuu 2019

Mutta, mutta

Mutta onko esim. syysvesikalastus rannanomistajan talonpoikaisoikeuden poissulkevaa ? Muistaakseni alueen toimistuskartassa ei näkynyt kylänrajoja, jolloin on syytä epäillä, että syys- ja kevätkalastukset olisivat talonpoikaisoikeuden poissulkevaa ( talonpoikainen kylän oikeus, jota Välirajalaki säätelee ). Entä muut kalastukset, vaikkapa jossain kalalajissa ( taimen ja siian kalastus sekä muikun kalastus syksyllä ... vaikkapa siian kutukalastus ) ? Oliko jollain esim. verkko tai pitkäsiimakalastusoikeus vaikkapa syyskalastuksen ohella ? Minun on mahdotonta selvittää tällaista asiaa ja arvelen, ettei varmuutta asiaan enää kaikilta osin saada. Nimi syyskalastus kyllä viittaa oikeuteen syksyllä ja voi viitata johonkin kalalajiin, esim. juuri siian kutukalastus. Kevätkalastus voi viitata vaikkapa hauen ja ahvenen kutukalastukseen. Toisaalta nämä kalastukset koko lahdella olivat kartalle merkityin rajoin erotettu muista samanlaisista kalastuksista ja, kun kylän rajoja ei ollut, niin totuus lienee se, ettei rannanomistajan kyläoikeudella saanut kalastaa milloinkaan syys- ja kevätvesissä. Asia on hankala selvittää ja varmaankaan ei prejudikaatteja löydy. Siis se on todennäköistä, että syys- ja kkevätkalastusoikeuksista olivat muut poisuljettuja ellei sitten kys ole jostakin koppelfischereistä näillä alueilla. Jako syys- ja kevätvesiin voi koskea myös kaikkea mahdollista kalastusta, jolloin olisi näiden osalta jokin kalastuksen kalenterijaotus. Mutta rannaomistajan talonpoikaisoikeus tuskin oli syys- ja kevätvesissä voimassa ja olisin varovaisesti sillä kannalla ettei myöskään ole koppelfischereistä kyse syys- ja kevätvesissä. Olen ollut muistaakseni aimmen sillä kannalla, että asiassa on kyse Välirajalain tarkoittamasta oikeudesta ja olellista on tietysti se, että näytti sille, että syys- ja kevätvedet omisti rannan asutuksen talonpoikaisasutus, mutta varauksia tämän suhteen voitaneen esittää. Oliko etäomistuksia ?

torstai, 27. kesäkuu 2019

Tosiaan, en muista

En muista oliko minusta rannanomistajan oikeus esim. syysveden omistuksen ohella voimassa käsityksissäni lopputyötäni tehdessä, mutta yhä voimakkaammalta tuntuu se merkillisyys diplomityötäni koskien ja se asia on heti selvitettävä. Ja myös se pätee, että koko diplomityö oli vain mieleeni juolahtanutta asiaa.